iQ Optima

Spośród wszystkich wykładzin podłogowych homogenicznych, żadna ze znanych nam nie jest w stanie zaoferować elegancji równej Optimie. Jesteśmy przekonani o tym, że nie ma takiej drugiej wykładziny, która mogłaby zaoferować deseń i układ kolorów zachowujący zarówno atrakcyjność jak i aktualność pomimo upływu czasu. Jedyną taką wykładziną podłogową od dziesięcioleci spełniającą takie kryteria jest Optima.

Wzmocnienie poliuretanem IQ PUR ograniczyło do minimum stopień zużycia wody w procesie czyszczenia. Rozwiązanie to doprowadziło też do minimalnego zużycia środków chemicznych. W budynkach, w których zastosowano na podłodze wykładzinę iQ Optima, na każde 1000 m2 powierzchni w ciągu roku możecie Państwo zaoszczędzić ponad sto kilogramów środków chemicznych.

Dodatkową, nie mniej dziś ważną zaletą Optimy jest możliwość wykorzystania starej wyeksploatowanej wykładziny jako cennego surowca wtórnego.