Homogeniczna wykładzina

Obiektowe wykładziny PCV, można podzielić na dwie podstawowe kategorie: wykładziny homogeniczne (jednowarstwowe) i heterogeniczne (wielowarstwowe).

Wykładzina homogeniczna

Jest jednolita na całej swojej grubości, która stanowi tzw. warstwę ścieralną, użytkową. Charakteryzują się  klasą ścieralności P lub, nieco rzadziej, T. Wzornictwo to na ogół przypadkowy, niepowtarzalny układ smug, granulek powstałych w procesie prasowania surowca, którym jest mieszanka tworzywa PCV i wypełniaczy mineralnych. Dzięki swoim właściwościom, a zwłaszcza wyjątkowej trwałości oraz łatwości czyszczenia i konserwacji, polecane są do wszelkich obiektów użyteczności publicznej o bardzo dużej intensywności użytkowania i największym natężeniu ruchu.